VV BES heeft het initiatief genomen tot plaatsing van een derde AED in Borkel en Schaft. De Dorpsraad verklaarde zich bereid de aanschaf, alsmede de gebruikersopleiding te financieren. De AED is geplaatst nabij het Sportpark, aan de oprit van Sportparkdreef 62A.

De aanzet voor het nemen van dit initiatief vormde de hartstilstand van een lid van vv BES in april jl. op een sportpark in Valkenswaard. Door adequaat ingrijpen van hulpverleners en de inzet van een AED, is de sporter er gelukkig bovenop gekomen. Dit stelde het bestuur van vv BES tot nadenken. Zo vroegen zij zich af hoe dit was afgelopen als dit op ons eigen sportpark was gebeurd. Borkel en Schaft had tot op dat moment twee AED’s. Een bij Restaurant De Zwaan en een bij Eetcafé Zomerhof.  De Dorpsraad was samen met de verenigingen van oordeel dat de afstand van het Sportpark tot de dichtstbijzijnde AED te groot is om deze binnen zes minuten te kunnen inzetten. Om deze reden werd besloten de aanschaf vanuit het wijkbudget te financieren. vv BES stelde voor om de AED niet op het sportpark, maar er buiten te plaatsen, zodat ook de aangrenzende wijk er in geval van nood, gebruik van kan maken.

AED logo

Hoe werkt het?

Van de 8 verenigingen die gehuisvest zijn op het sportpark, hebben begin 2015, ± 40 personen de cursus reanimatie/AED gevolgd bij EHBO Sint Nicolaas te Valkenswaard. Ook hebben enkele bewoners uit de buurt deze cursus gevolgd. Zowel de Dorpsraad als vv BES zijn hier blij mee omdat het  van groot belang is, dat er veel hulpverleners in geval van nood oproepbaar zijn. Iedereen die een cursus AED gevolgd heeft, kan zich als hulpverlener, met haar mobiele telefoonnummer, aanmelden bij www.hartslagnu.nl

Wanneer er iemand in de omgeving van de AED een hartstilstand krijgt en er een melding wordt gedaan via 112, gaat er direct een bericht uit naar hartslagnu, die vervolgens via een sms de hulpverleners die in de omgeving zijn, oproept om hulp te gaan verlenen.

De ingeschreven hulpverlener kan dan twee verschillende oproepen ontvangen, nl:

  1. Oproep om direct naar het slachtoffer te gaan, met opgave van het adres en een URL van de route naar het slachtoffer
  2. Oproep om eerst de AED op te halen en vervolgens naar het slachtoffer te gaan. Deze oproep bevat het adres en de pincode van de AED-kast en het adres en een URL van de route naar het slachtoffer.

In beide gevallen begint de tekst met: HartslagNu OPROEP!
Vervolgens de naam van de burgerhulpverlener. Ook wordt de datum en de tijd van de oproep vermeld. Hierdoor is de kans dat een persoon met een hartstilstand het overleefd enorm toegenomen.

In november 2014 is de AED geplaatst en aangemeld bij hartslagnu, met vermelding van de pincode van de kast. De kortste weg vanaf het sportpark naar de AED is via het kleine poortje op de parkeerplaats van het sportpark. De oprit van Sportparkdreef 62A is recht tegenover dit poortje. Het is van belang dat veel hulpverleners zich aanmelden bij HartslagNu, wat de kans van slagen van herstel bij een hartstilstand enorm vergroot.