Een schrijven uit het Elftalboek van Dhr. W. van Ampting  over het ontstaan en de oprichting van voetbalvereniging BES.

O.N.A.-Ontspanning  Naar Arbeid – Opgericht 3 april 1932

In de week voor het Hoogfeest van  Paschen kwamen enige jongen overeen om eens te gaan voetballen. Er werd gepraat  en stemmen gingen op om een voetbalvereniging op te richten. Op den 1e Paaschdag waren zij zoo ver,  er was al een bal en om 4 uur n-m na het hof zou men beginnen, gewoon in de Pee  op de heide.Er werden een paar weipalen neergezet  voor goolpalen en de sport begon. Gelukkig voor ons hadden wij een paar  oudere menschen er bij, die de spelregels zoo wat konden en die namen de  leiding. Nu werd er gevoetbald tot aan de  knieën door de hei en loopen misschien met 15 man achter de bal (opstellen  kenden wij niet) tot laat in den avond. We kwamen overeen om op 2e Paaschdag  terug te komen na het Hof en we hadden noch geen half uur gespeeld (want we  waren stram van benen en lichaam) of er zou gerust worden, en aan de slootkant  werd een soort vergadering gehouden.

Punt I  Hoe  zouw onze vereniging zijn naam dragen? De gekste namen kwamen hier op de  proppen tot dat er één op O.N.A. kwam: Ontspanning Naar Arbeid.Er  werd besloten deze te hand haven. Punt II Bestuur verkiezing Hier  werden gekozen: P. Gerrits, G.  Kuypers, J. Baken en M. Vermeulen. En aan deze monniers hebben wij te  danken dat wij een R.K. vereniging kregen zijne EWH pastoor Fr. van Biggelaar  werd benoemd tot geestelijk adviseur. Zoo werd er gelobd den heele zomer door  en in Juni 1932 werd er toe overgegaan om het terrein in orde te maken. De  Hezen. M. Jansen en Jos  Fôllon stelden hun paarden en één man gratis beschikbaar om het veld te  vleugelen en gelijk te maken en nu werden een 14 dagen elken avond een drukte  van belang in de Pee want met elk mogelijk getuig werd  er de hei afgestoken en afgeschaard. En toen  begon het veld ergens op te trekken. En na deze periode van werkzaamheden werd  er elk uur van de avond die de jongens vrij konden maken gevoetbald en getraind  tot er werd besloten rond den 15 Augustus 1932 een serie wedstrijd mee te  spelen in de Kolonië in België. En nu jongens begint de sport. De uitslag laat  zich alles verraden. (De laatste in de einduitslag.) Maar met frisse moed aan  de slag want het eerste schaap was over den dam en er werd besloten om in de  herfst aan de competitie deel te nemen: seizoen 1932 – 1933. Dit was de start  van vv BES, toen nog O.N.A.

1932 tot 1982

Aan  het einde van het seizoen 1933-1934 prijkte het eerste elftal op een prachtige  derde plaats en promoveerde. Het jaar daarop was het nog beter zodat men in het  seizoen 1934-1935 op een tweede plaats eindigde. In dat seizoen was het  kampioenschap even heel dichtbij maar het ging niet door omdat tegen Steensel  met 2-1 werd verloren. Maar  uiteindelijk werd de droom toch werkelijkheid toen aan het einde van de  competitie van het seizoen 1935-1936 B.E.S. ongeslagen kampioen werd na van de  16 wedstrijden er 15 te hebben gewonnen en 1 gelijk te hebben gespeeld. Dit  leverde promotie naar de tweede klasse De Kempen op. In  deze klasse behaalde B.E.S. in het seizoen 1936-1937 een derde plaats en in het  seizoen 1937-1938 een tweede plaats.

In  het seizoen 1938-1939 moest B.E.S. door het vertrek van veel spelers weer van  voor af aan beginnen en eindigde toen op de laatste plaats. Het seizoen hierna  ging het al niet veel beter maar in 1940-1941 kon de kampioensvlag weer in top.

In  de jaren na de oorlog werden de rood-witte clubkleuren hoog gehouden door  spelers die zeer nauwe familiebanden met elkaar hadden, getuige de namen van de  spelers. Die familieband was overigens geen vreemd verschijnsel in een kleine  gemeenschap van een 1000-tal inwoners zoals Borkel en Schaft die telde. In de veelal grote gezinnen was altijd wel een aantal zonen dat zijn hart verpand had  aan het voetbalspel. Natuurlijk zullen ook mensen uit Valkenswaard of andere  omliggende plaatsen de B.E.S.-kleuren hebben verdedigd maar feit blijft dat de  de Borkel en Schaftenaren steeds voor de nodige aanvoer van het ledenbestand  hebben gezorgd. Enthousiasme en echte clubliefde zijn dan ook de pijlers waarop  een vereniging als B.E.S. is gegrondvest.

Kampioenschappen  werden nog behaald in 1950-1951, 1951-1952, 1955-1956 (promotie naar de eerste  klasse onderbond), 1959-1960 en 1963-1964.

Het  seizoen 1975-1976 werd door B.E.S. afgesloten met degradatie naar de derde  klasse onderafdeling. De veerkracht bleek echter niet uit de ploeg verdwenen en  door eendrachtige samenwerking kon B.E.S. het volgende seizoen alweer  terugkomen. Het in het seizoen 1976-1977 behaalde kampioenschap betekende  namelijk terugkeer naar de vertrouwde tweede klasse.

Foto1-1936

1936  – J. Baken, P.  Plompen, J. van Dongen, B. Pas, S. van de Ven, P. Jansen, P. de Graaf, G. Smits,  G. Kuijpers, W. van Ampting, J. Sprengers, P. Gerrits, J. Hoogmoet, J. Poos, J.  van de Ven, J. Cleven.

Pagina's: 1 2 3