De sportaccommodatie van B.E.S.

Beginnende  voetbalclubs konden zo’n 75 jaar geleden niet bogen op perfecte accommodaties.  Men begon meestal op een stukje braakliggend terrein dat van de gemeente of van  een welwillende particuliere eigenaar werd verkregen.  Voor  B.E.S. is het een zeer lange weg geweest om te komen tot een goede accommodatie.

In  de beginjaren werd gestart op een braakliggend stuk heide in het gebied “De  Pee”. Van  daar verhuisde men naar de oude weg van Borkel naar Achel en daarna weer naar een  veld nabij “Perjanneke” aan de huidige Maastrichterweg.

Vanaf  de oprichting van de voetbalvereniging in 1932 tot in 1967 is café Poos,  destijds gelegen aan  de Schafterstraat  118, het clublokaal geweest. Hier werden bestuursvergaderingen gehouden maar er  werd ook getraind om in conditie te blijven. Deze trainingen vonden plaats op  de zolder. Café Poos was ook het kleedlokaal waar de thuisclub en de bezoekende  club zich konden omkleden voor de op het terrein aan de Grensweg te spelen  wedstrijden. Dat omkleden gebeurde in de achter het café gelegen bakkerij. Voor  en na de wedstrijd moest hiervoor een afstand van zo’n 500 meter worden  overbrugd.

Later  verhuisde men naar het complex aan de Sportstraat. Voordat hier In 1966  verlichting werd aangebracht op het trainingsveld, werd er langs de weg onder  de straatlantaarns getraind en later op een door de heer P. van den Boogaard  beschikbaar gesteld weiland dat voorzien was van noodverlichting.

Op  het complex aan de Sportstraat heeft B.E.S. lange tijd vertoefd. Op 8 januari  1978 brandde hier de kantine af. Door zelfwerkzaamheid en het beschikbaar komen  van materiaal via de gemeente verrees een nieuwe kantine. De oude houten  kleedgelegenheden werden vervangen door een modernere stenen accommodatie met  redelijke sanitaire voorzieningen.

Door  allerlei oorzaken was dit complex toch aan vervanging toe. Na een aantal jaren  van touwtrekken, overleg met de gemeente en het zoeken van een goede oplossing  door de gemeenteraad was het op 15 november 1980 zover dat met veel feestvertoon  het sportpark “De Brug” aan de Bruggerdijk in gebruik kon worden genomen.

vv BES anno nu

De  eerste 50 jaren vv BES (tot 1982) staan goed verwoord in het eerste deel van 50  jaar B.E.S.-historie. Enkele  hoogtepunten die de huidige inwoners van Borkel en Schaft nog goed zijn  bijgebleven willen we hier alsnog vermelden.

In  1978 brandde op het sportpark a.d. Sportparkdreef de kantine af. Hierdoor is er  veel historie van de club verloren gegaan. Verder  was de overstap in 1980 van dit knusse doch drassige sportpark naar het  schitterende sportpark “De Brug” a.d. de Bruggerdijk een heuglijk feit.  Hiermede heeft vv BES een echte plaats in de gemeenschap van Borkel en Schaft  verworven.IMG_0652

Medebewoners sportpark De Brug

Op  dit voor zo’n kleine gemeenschap schitterende sportpark huizen momenteel naast  de voetbalvereniging, nog 5 andere verenigingen en wel:   de KPJ, Jong Nederland, de Hippische rijvereniging St. Servatius en PHV politiehondenvereniging. Ook de  corsobouwers van Borkel en Schaft maken vanaf 2006 gebruik van het  geasfalteerde terrein op het sportpark om hun corsowagen op te bouwen.

Ledenbestand vv BES

Op dit moment tellen we 1 seniorenteam en 2 jeugdteams. Momenteel hebben we ± 120 leden deze zijn onderverdeeld in ± 35 seniorenleden, ± 15 jeugdleden, en een 70 tal steunende leden.

Pagina's: 1 2 3