Laatste voorjaarsvergadering 21-04-2016

 

Uitnodiging Voorjaarsvergadering vv BES.

Hierbij  nodigen wij alle leden en ouders van jeugdleden uit voor de algemene voorjaarsvergadering van vv BES welke gehouden wordt op:


Donderdag 21 april 2016,
aanvang 21.00 uur in de kantine van vv BES

Agenda:

  1. Opening door de voorzitter.
  2. Doornemen notulen najaarsvergadering 12-11-2015 .
  3. Overzicht met terugblik over het afgelopen half jaar
  4. Mededelingen door bestuur
  5. (Vragen schriftelijk 7 dagen voor vergadering bij een van de bestuursleden indienen.)
  6. Pauze
  7. Rondvraag (beantwoording vragen).
  8. Sluiting